Vem är Peter?

Peter har mångårig erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Under 12 års tid tog han sig an utmanande chefs- och ledarroller inom olika verksamheter, främst verkstads-, process- och fordonsindustri.

Peters styrka som konsult är att hjälpa kunden med förändringsledning, målstyrning, teamutveckling och effektiv projektledning i syfte att skapa en effektiv organisation med uthålligt förbättringsarbete.

Han har arbetat som Managementkonsult sedan 2000.

Peter har ett förflutet som elitkappseglare vilket gör att segling är ett självklart fritidsintresse som dock på senare år fått allt mer konkurrens av ett växande golfintresse.

Peter bor med sin familj i Falkenberg.

peter.lagné[email protected]
+46 70 3000 499