Project Description

christer

Vi stod i ett läge där vår försäljning 1:a halvåret gått dåligt och vi hade röda siffror. Rollerna hos säljarna var otydliga och kommunikationen mellan säljavdelningen och ledningen var bristfällig. Stämningen hade tidigare varit väsentligt mycket bättre än den som rådde våren / sommaren 2007.

I samarbete med Inflecto satte vi en ny organisationsstruktur med tydliga team och ansvarsområden. Vi startade upp den nya organisationen augusti 2007 och introducerades till en mötesmodell tillsammans med ett format för målstyrning och ständiga förbättringar. Vi fokuserade på team och individ.

Inflecto körde individuella samtal med alla säljare och faciliterade våra teammöten en gång i månaden mellan september och december 2007.
4 månader efter uppstart hade vi gjort en omsättningsökning och ökat vår marginal till en barriärbrytande nivå för vår marknad. Rollspelet mellan individer och teamen var tydligt och vi hade en råd tråd genom hela företaget. Vi gjorde 4,5 mkr i vinst 2007.

Sommaren 2008 råder det en öppenhet mellan individer och en arbetsglädje i teamen. Vi har gjort en vinst på 3,7 mkr redan första halvåret.
Tillsammans med Inflecto har vi fått en organisation och arbetsmöten som passar in i vår kultur.

Jag uppskattar lyhördheten och engagemanget som uppvisades i vårt samarbete, samt att kunskaper och modeller lyfts över till oss så vi kan driva arbetet självständigt. Jag kan med varm hand rekommendera andra till liknande samarbeten med Inflecto