Effektiva strukturer

Det vanligaste verktyget för en ny chef att sätta sin prägel på en verksamhet är att omorganisera. Vår samlade erfarenhet stämmer på denna punkt väl överrens med den forskning som finns på området, detta ger ingen eller till och med negativ effekt på den långsiktiga effektivieten.
I de uppdrag vi får att stödja vid utveckling av organisationseffektivitet, börjar vi att tillsammans med kunden arbeta fram ett tydligt önskat tillstånd, baserat på fakta-analys och bred förankring (resultatorienterat istället för problemorienterat).
Därefter startar vi arbetet att planera och utveckla alternativa lösningar baserat på tre lika viktiga parametrar.
– Organisationens (individernas) kapabilitet
– Strukturer & processer för arbetet (hur vi kommunicerar, samarbetar, rapporterar och leder)
– Organisationsform (Rutorna)
Detta arbete baseras på grundläggande ställningstaganden som värdedisciplin, basstrategi och konkurrensstrategi