Project Description

johanJaget – Laget – Företaget

När vi anlitade Inflecto hade vi jobbat ett tag med effektivitetsutveckling av fabriken. Vi fokuserade främst på att effektivisera fabriken men även på att förbättra det individuella ledarskapet genom Systematiskt Ledarskap. Nästa steg var att effektivisera arbetet i ledningsgruppen, det var det uppdraget vi gav till Inflecto till att börja med. Resan har blivit längre än så.

Jaget
Den personliga resan har varit häftigast! Jag har fått en djup insyn i vad ledarskap verkligen är. Resan börjar med mig själv som ledare!  Jag har fått möjligheten att ha en mentor och coach med bra kaliber och höjd i diskussionerna. Jag har flyttat min självbild och mitt perspektiv på andra. Jag förstår och utvecklar hur jag leder men också hur jag förväntar mig att bli ledd, det senare en ganska jobbig insikt – ”Ge mig effektmålet, inte hur jag ska göra!!!” Det kommer säkerligen styra mina karriärval – var står jag ut med att vara?

Laget
Ledningsgruppen har genomgått en riktig kulturresa både vad gäller strukturer och beteenden. Idag är vi en sammansvetsad ledningsgrupp med ett annat diskussionsklimat än när vi började vår resa. Dialogen har flyttat in från korridorerna in i ledningsgruppen och är idag mer öppen.

Vi har fått djup förståelse för kommunikation och hur andra påverkas av den, vad jag säger, hur jag ser ut när jag säger det och vad jag gör. Vi kan idag prata mer öppet om känslor och beteenden, vi delar helt enkelt med oss mer av oss själva. Respekt och uppskattning för olikheter har växt.

Företaget
Vår processifierade strategy deployment process (målnedbrytning) hände en gång per år och var tämligen toppstyrd. Idag har vi en transparens genom hela fabriken och målstyrningen är en del av vardagen inom verkstäderna, supportfunktionerna och ledningen. Vår matrisorganisation har effektiviserats genom att ta avstamp i värdeflödet, inte i ledningsgruppen, när det gäller mål och strategiska förbättringsområden. Vi har tvärfunktionella ledningsgrupper för de olika verkstäderna och dessa jobbar med teamuppdrag och katalysator. Rapport- och eskaleringsstrukturen är tydlig vilket ger ett snabbare beslutsflöde i hela fabriken.

Vi har gjort en härlig resa men vi är inte färdiga än. Vi finslipar på teamuppdrag inom supportfunktionerna och jag har precis börjat med ordentliga ROC möten med mina ledningsgruppsmedlemmar. Fokus i ledningsgruppen ligger på att fortsätta utveckla vår teamdynamik och öppenhet, höja taket och sänka golvet. Inom hela fabriken gäller det att få BC-möten, RÖT, RUT och ROC att sitta i ryggmärgen.

BC – Business Control
RÖT – Rapport från överliggande team
RUT – Rapport från underliggande team
ROC – Resultatorienterad coachning