Project Description

P_O Rengstedt

Jag vill ha kontinuitet i mitt ledarskap, därför känns det viktigt att den filosofi jag står för också kan hittas igen i det externa stödet. Långsiktighet är också något som är viktigt för mig, jag tror inte på snabba lösningar utan att mycket av resultat-skapandet kommer ifrån det vardagliga gnetet.
Det är också viktigt att det externa stödet kan agera på alla nivåer, allt ifrån strategi arbete ner till den enskilda operatören. Denna partner har jag hittat i Inflecto.
Tydligheten och fräckheten att våga ifrågasätta, vara krävande och utmanande är några kännetecken för deras sätt att arbeta. Att verkligen syna vad vi egentligen vill, vad vi brinner för. Detta arbetssätt har gjort att det varit en omtumlande resa där vi genomfört ett grundläggande förändringsarbete i vissa delar och skapat helt nya förutsättningar i andra.
Deras bidrag har varit avgörande för den hastighet vi genomfört förändringsarbetet. För mig själv har det inneburit att jag haft en personlig coach som stöd under resan och att jag haft en större personlig utveckling än vad jag själv förmodligen inser.

Peo Rengstedt, VD BIM Kemi