Individ och Team

Hur ser vi på och behandlar vi som chefer vår viktigaste tillgång medarbetarna?
Ser vi dom som en resurs som skall utföra ett arbete eller ser vi på dom som en extremt stor potential till att skapa konkurrensfördel och långsiktigt stark affär, dvs att det är den avgörande beståndsdelen i vårt företag?

De flesta chefer tillskriver sig det senare synsättet, men allt för många har ett agerande som inte stödjer detta. Vi ger inte individer och team tillfälle att fundera över sin koppling till företagets affär och konkurrenskraft utan ser detta som frågor för ledningen at behandla.
Vi har genom åren fått förmånen att delta i enanstående utvecklingsresor där medarbetare och team växt i insikt, klokhet, kunnande och leverans.
I korthet är det som händer att vi tillgodoser ett antal grundläggande behov hos oss människor;
– Känsla av sammanhang & delaktighet
– Ett eget område att få chans att känna ansvar och stolthet för.
– En röd tråd i det vi gör, förståelse för affären
Jag laget och företaget
Att adressera och arbeta med detta kallar vi för ”Jag, laget och företaget” och vi har en rad olika sätt att stötta våra kunder i denna utveckling, några exempel är;
– Operativ ROS
– Teamuppdrag
– Mätningar och utvärderingar av team
– Personligt mästerskap
– Stöd till team i tuffa lägen
– Stöd till individer i tuffa lägen