Vem är Lisa?

Lisa har en bakgrund från flera olika branscher såsom bygg och anläggning, läkemedel, energi och produktion.
Hon har arbetat många år som chef både på strategisk och operativ nivå inom ämnesområdena arbetsmiljö, hälsa, miljö, kvalitet och projekt i svenska och globala organisationer.

Lisa är utbildad i miljö och arbetsmiljöfrågor med tyngd på systematik och ledningssystem.

Hon bor med sin familj i Stockholm. På fritiden läser hon kurser i Egyptens historia, promenerar i naturen och umgås med familj och vänner.

[email protected]

+46 73 6263087