Kunskap

/Kunskap

Kreativa övningar för att stärka gruppdynamiken

By |2023-09-26T22:45:08+00:00June 18th, 2018|Categories: Kunskap|

I veckan hade vi nöjet att genomföra en workshop kring tillit hos en av våra kunder. Efter bra grupp diskussioner så testades teamens tillit genom en övning fylld av form och färg. Med förbundna ögon fick de utsedda konstnärerna rita av en målning, endast vägledda av sina kollegors beskrivningar. Otrolig kreativitet, högt engagemang och djupa insikter.

Tvärfunktionellt lärande genom katalysatorrollen

By |2018-06-22T10:56:24+00:00June 18th, 2018|Categories: Kunskap|Tags: |

Nu har ytterligare en organisation förstått vikten av att ha egna interna ROS katalysatorer för att säkra företagets förmåga att driva kontinuerligt förbättringsarbete. Med egna interna ROS katalysatorer gör man arbetssättet hållbart i längden samt ökar förmågan att implementera fort och brett då man inte är beroende av ett fåtal externa konsulter. Dessutom är katalysator rollen [...]

LEAN & ROS – som hand i handske

By |2023-09-26T22:45:08+00:00June 10th, 2018|Categories: Kunskap|Tags: |

Som ett led i att etablera det långsiktiga LEAN-arbetet hjälper vi en kund att etablera 5S-ronder, vilket lett till mycket bra kreativa diskussioner i organisationen. Många förbättringspunkter har identifieras och det systematiska förbättringsarbetet börjar etableras. Här finns en klar koppling mellan LEAN och ROS.

En vecka med strålande väder och utvecklade team

By |2018-06-22T10:56:52+00:00June 3rd, 2018|Categories: Kunskap|Tags: |

Den här veckan har flera av våra kunder passat på att förlägga teamutvecklings-övningar utomhus vilket vi konsulter gärna ställer upp på när det är så fint väder. Nedan följer ett axplock av veckans övningar och deras syfte: Coachningsövning "båten" där man tar fram vad en individ får och tappar energi av, vad hen har för grundläggande [...]

Tema teamutveckling

By |2018-05-13T22:07:18+00:00May 6th, 2018|Categories: Kunskap|Tags: , |

Vanligt förekommande i våra uppdrag är att jobba med teamutveckling både i teori och praktik. Ofta gör vi mätningar på individnivå och reflekterar över resultaten på teamnivå. För att knyta ihop säcken har vi även med kreativa övningar som hjälper teamet att fördjupa lärandet. I veckan har flera av våra konsulter varit involverade i teamutveckling som [...]

Samverkan mellan projekt och linje i större komunalt bolag

By |2018-05-13T21:57:23+00:00May 6th, 2018|Categories: Kunskap, Uppdrag|Tags: , |

En av våra större kommunala kunder gör en genomgripande investering som kommer att vara över många år. Vårt uppdrag är att stötta dem i utvecklandet av en proffessionell mottagandeorganisation. Vi jobbar både med strukturen i form av att definiera roller, mål och mandat och med kulturen där vi tränar organisationen i hur de konstruktivt hanterar potentiella [...]

Hur får man ledarträffar effektiva?

By |2023-09-26T22:45:08+00:00April 30th, 2018|Categories: Kunskap|Tags: |

Vi har alla varit med om det, den obligatoriska ledarträffen med goda intentioner till nätverkande som dock blivit en långrandig agenda med ledningsgruppens presentationer av sina funktioners resultat, fokus, organogram, budget eller annat vi kunnat läsa i ett mail. Vi har därför sett till att ta fram ett material med principer och generella riktlinjer för att [...]

Comments Off on Hur får man ledarträffar effektiva?

Upplärning av interna resurser en nyckel till att stå på egna ben

By |2018-05-13T22:05:09+00:00April 30th, 2018|Categories: Kunskap, Övrigt|Tags: , |

En viktig del av en ROS installation är upplärning av interna katalysatorer för att säkra att kunden inte är beroende av oss som konsulter utan står på egna ben i sitt strategiska förbättringsarbete. Härom veckan hade vi nöjet att certifiera en ny duktig grupp katalysatorer hos en Life Science kund. Dessa kommer inifrån den egna organsationen [...]

Teamutveckling, en av nycklarna till framgång

By |2018-05-13T22:05:54+00:00April 23rd, 2018|Categories: Kunskap, Övrigt|Tags: |

Teamutveckling fortsätter vara ett stort inslag i våra leveranser. I veckan har vi till exempel genomfört en övning kring Kommunikations- och konfliktstilar i ett ledningsteam. Hos flera av våra större kunder jobbar vi dessutom med att effektivisera samverkan mellan team, så kallat brobyggande, i syfte att säkra en vinna/vinna kultur

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.