En av våra större kommunala kunder gör en genomgripande investering som kommer att vara över många år. Vårt uppdrag är att stötta dem i utvecklandet av en proffessionell mottagandeorganisation. Vi jobbar både med strukturen i form av att definiera roller, mål och mandat och med kulturen där vi tränar organisationen i hur de konstruktivt hanterar potentiella motsättningar för att uppnå en vinna-vinna-kultur.