Vem är Sune?

Sune har en bakgrund som platschef inom processindustrin, han har varit verksam som konsult sedan 1992.
Sunes specialområden är organisations- och kulturbetingade förändringar samt beteendebaserat säkerhetsarbete.
Falkenberg är Sunes hemort.

[email protected]
+46 70 625 0680