Project Description

Organisationer med flest kilo använd hjärna vinner

Vår resa
Vi går från att vara en erkänd och etablerad fullservicehamn med stort kundfokus och flexibilitet till att ta ett större långsiktigt ansvar för samhällsutvecklingen i regionen, ett långsiktigt hållbart fokus och som en viktig spelare i koncernen. Vi siktar på att fördubbla omsättningen inom två affärsplaneperioder och göra ett antal större investeringar.Vår kultur rör sig samtidigt från hög individuell kompetens till att bygga en stark processorienterad verksamhet med långsiktigt planerade strategier för att möta ägardirektiven. Kulturresan stöttas av ett matchande ledar- och medarbetarskap.

För att klara av denna resa har vi sedan augusti 2022 ett tydligt teamuppdrag med mål och tydliga framgångsfaktorer och en transformationskarta för de närmsta 10 åren. Till vår hjälp har vi Inflecto som genom en kombination av senior erfarenhet av verksamhetsstyrning och verktyg för målstyrning och teamutveckling skapar verkstad. Från företagsledning, avdelningar och stuveri skapar vi tillsammans riktning och stöd, ledarskapets viktigaste ingredienser. Vi använder redan många fler kilo hjärna!

Efter ett år ser vi en tydlig skillnad i ledar- och medarbetarskap, omsättning och i styrning & uppföljning.
Vi har kompletterat vårt dagliga fokus med en strategisk horisont och vi har ett bredare gemensamt uppdrag mot våra övergripande mål.

Tillit och respekten har ökad inom hela företaget och på köpet får vi arbetsglädje.

Men jag hade ju jobbat med Inflecto förut och litade på processen…. Så här sa några av mina närmaste medarbetare från början:

  • ”Jag var skeptisk. Sådant här brukar ju hålla en till två gånger, sedan rinner det ut i sanden”
  • ”Behöver vi verkligen en extern resurs för att hålla i möten? Det kan vi väl själva?”

Och så här säger dom nu:

  • ”Det är en process som genererar saker över tid”
  • ”Vi kommer närmare varandra, vågar lite mer nu när tilliten blivit bättre”
  • ”Att enträget hålla i strukturen skapar riktning och säkrar framdrift – alla jobbar åt samma håll”

Jag uppskattar lyhördheten och engagemanget som uppvisades i vårt samarbete, samt att kunskaper och modeller lyfts över till oss så vi kan driva arbetet självständigt.

Jag kan med varm hand rekommendera andra till liknande samarbeten med Inflecto