Ledarutveckling

För er som bekantat sig med boken ”Good to Great” kommer det inte som någon nyhet att skillnaden mellan bra och enastående företag är starkt förknippat med ledarskapet i organisationen och i sammanhanget bör nämnas att det mest avgörande ledarskapet är det som innehas av överordnad ledning.

I korta ordalag kan det ledarskap vi förspråkar och understödjer, med de strukturer och metoder vi använder, beskrivas som att ”ha kontroll” till skillnad från det traditionellt rådande  att ”vara i kontroll”. Vi hjälper våra kunder att utveckla ett ledarskap som bygger på
– Tydlighet i kravställning
– Uthållighet i att låta individen/teamet ta sitt ansvar.
– Faktabaserad och rak uppföljning på prestation.
– Resultatorienterad Coaching
Detta sammantaget bygger en organisation med stor trygghet, klar bild av den egna förmågan och individer/team som tar stort eget ansvar för prestation och kreativitet.