Profilering & Mätningar

Vi har under årens lopp samlat på oss en mängd instrument och tillvägagångssätt för att utvärdera och analysera individer, grupper och organisationer i syfte som uderlag till utveckling och effektivisering.

Vi använder dessa internt i våra konsultuppdrag, men erbjuder även vissa av dessa verktyg separat till kunder som vi inte har ett mer djupgående samarbete med.   Här nedan finner du en sammanställning av de verktyg vi använder oss av, vissa av dessa kan du läsa mer om genom att klicka på länken.

-Attitydmätning
-Defensiva mönster
-Lean-kultur (Mognad)
-Attitydmätning
-Teamroller (Belbin)
-Teammognad
-Kommunikations & Konfliktstilar (360)
-Resultatorientering & Kreativitet
-Tankemönster/Struktur i tanke
-Locus of Control (Inre/Yttre-styrning)
-Personlighetstyp (MBTI)
-Förändringsstil
-Inlärningsstilar