I veckan hade vi nöjet att genomföra en workshop kring tillit hos en av våra kunder. Efter bra grupp diskussioner så testades teamens tillit genom en övning fylld av form och färg. Med förbundna ögon fick de utsedda konstnärerna rita av en målning, endast vägledda av sina kollegors beskrivningar. Otrolig kreativitet, högt engagemang och djupa insikter.