Teamutveckling fortsätter vara ett stort inslag i våra leveranser. I veckan har vi till exempel genomfört en övning kring Kommunikations- och konfliktstilar i ett ledningsteam. Hos flera av våra större kunder jobbar vi dessutom med att effektivisera samverkan mellan team, så kallat brobyggande, i syfte att säkra en vinna/vinna kultur