Att få det psykosociala arbetsmiljöarbetet att gå från lagar och teori till verkligt förbättringsarbete.

 

Många av våra kunder har haft svårt att få till förbättringsarbetet kring den psykosociala arbetsmiljön. Det tenderar att vara något man skall jobba vid sidan om det ”vanliga arbetet” med vilket alltför ofta gör att det prioriteras ned eller glöms bort till förmån för ”vi måste få ut den här leveransen”.

 

Förra veckan genomförde vi tillsammans med en av våra kunder en uppskattad workshop med chefer och skyddsombud där vi kopplat ihop arbetsmiljöarbetet (både det fysiska och psykosociala) med den vanliga målstyrningen och tränat på enkla verktyg man kan använda sig av i vardagen vid tex skyddsronder och medarbetarsamtal. Vi pratade också om vad som kännetecknar en ”säkerhet, hälsa, miljö motiverande ledare” och hjälpte deltagarna ta fram personliga förbättringsplaner inom dessa områden.

 

Var ligger ni på trappstegen nedan? Om ni är intresserade av att höra mera så kontakta gärna Malin Brandel.