Inflecto har tillsammans med KNOWE i Alingsås utvecklat en app för pulsmätning av teamtillstånd där ledningsteam med valfri frekvens kan följa och styra organisationens utveckling inom välbefinnande och balans.

 

Huvudsyftet med detta verktyg är att individer och team ska må bra och ha flyt på jobbet. Genom att etablera en god och öppen dialog mellan chef och medarbetare och bra och värdeskapande diskussioner i team och arbetsgrupper skapas förutsättningar för ökad delaktighet och förståelse. Detta leder i sin tur till ökad motivation, större engagemang och bättre prestationer för individer såväl som team. Verktyget ger struktur till dialogen och hjälper oss att komma ihåg att adressera de ibland svåra frågorna kring balans och välmående i arbetslivet och livet som helhet.

 

Användningsområden:

  • Ta pulsen på individ/grupp/avdelning/sektion.
  • Arbeta fram förbättringar på individ- och/eller gruppnivå.
  • Öka medvetenheten om vikten av välbefinnande.
  • Använda som diskussionsunderlag för ett proaktivt arbetssätt.
  • Fånga upp eventuella problem/behov och därmed skapa förutsättningar för ökad trivsel & välbefinnande i teamet.