Inflecto har sista året fått flera uppdrag av kommuner i Stockholmsregionen att bistå dom på sina repektive effektivitetsresor.

Uppdragen går i mångt och mycket ut på att bistå med struktur och facilitering för att skapa tydlighet i roller & ansvar, samt skapa ett strukturerat sätt att få alla medarbetare till känslan av möjlighet att påverka och bidra till utveckling och resultat.

Om ni vill veta mera hör av er till någon av oss konsulter.