Under 2018 och 2019 har Inflecto haft förmånen att få stötta Tomra Northern Europe Collection i arbetet att etablera ett strukturerat målstyrt förbättringsarbete i sin organisation.

Detta har inneburit att teamen i Sverige, Norge, Finland och Danmark har fått satt sig in i den övergripande strategin “Riding the wave” och baserat på denna etablerat sin plan för hur utveckla kundvärde, innovation och verksamhetseffektivitet.

Totalt har det blivit ca 15 team under detta 1,5 år.

Vill du veta mer kontakta Per lind (ansvarig konsult)