Många av oss har varit med och krystat fram mål på individnivå “för att man ska ha det” enligt företagets rutiner. För att få bra drag i förändringsarbetet så är det dock viktigt att individens och företagens mål har en tydlig koppling och jobbar åt samma håll.

Vår reflektion i dessa tider av målsättning på individnivå är att när företaget har tydliga mål och transformationskarta som har brutits ned till teamen på konkret och relevant sätt så blir detta jobb jätteenkelt. Vi märker i de team vi stöttar att när individer tydligt kan se hur de kan påverka målen och bidra i transformationskartan så känner de engagemang och delaktighet. Detta gör i sin tur att man får bra fart i förbättringsarbetet på företaget.

Hur får man då till det?

  1. Säkra att företagets mål är tydliga och konkreta effektmätetal – VAD är det vi vill uppnå och hur mäter vi det?
  2. Populera transformationskartan med de projekt som behöver genomföras för att effektmålen skall uppnås – HUR ska vi göra?
  3. Bryt ner företagets mål till avdelnings- och team-nivå med hjälp av konkreta relevanta mätetal – VAD ska vi bidra med för att företaget skall lyckas nå sina mål
  4. Ta fram transformationskartor för avdelningarna och teamen – visualisering av HUR just vår resa ser ut
  5. Låt varje individ utse sina mål ur avdelningens/teamets mål och transformationskarta.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.